Werken bij de Patissier

Werken bij de Patissier

WERKEN IN EEN WORLD OF PASTY EXPERIENCE

Passie voor retail & patisserie vormt een belangrijke eigenschap voor de medewerkers van de Patissier. Retail zorgt voor dynamiek, snelheid vraagt ondernemerschap en grote flexibiliteit. Patisserie, bepaalt voor een belangrijk deel de wereld waar wij ons in begeven en de reden dat we onze klanten
dagelijks aantrekken.

Naast deze eigenschappen maken onze zes ‘Corporate Values’ een belangrijk onderdeel uit van het DNA van onze medewerkers. Deze zijn:

Passie voor klanten:
Deze passie begint bij onvoorwaardelijke toewijding en het anticiperen op de
wensen van de klant. Dit anticiperend vermogen vormt de basis om de klant echt
te verrassen.

Continu vernieuwend:
De wereld rondom de Patissier is continu in beweging en ziet ons als ijkpunt. Met een grote innerlijke vernieuwingsdrang zorgen wij dat wij trendsettend blijven om onze klanten te inspireren en onszelf te overtreffen.

Verantwoordelijkheid nemen:
De basis voor deze waarde ligt bij commitment. Wij zijn helder naar elkaar over het doel en het resultaat dat wij nastreven en spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden.

Samenwerken:
Samenwerking begint bij interesse. Interesse in wat onze klanten beweegt en wat je collega’s beweegt.I nteresse leidt tot het delen van kennis en ideeën. Zo kunnen we samen werken aan een gemeenschappelijk doel en het succes van de Patissier verder vergroten.

Openstaan voor verandering:
De basis voor deze waarde ligt bij de drive om continu te onderzoeken wat nieuwe mogelijkheden zijn. Dit vraagt een kritische houding, open en eerlijke communicatie en het enthousiasme om dingen samen
anders te doen.

Elk Individu respecteren:
Respect is een blijk van waardering die voor iedereen belangrijk is. Dit vraagt continu aandacht voor
gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid.


Alle Vacatures

Meld je aan voor de nieuwsbrief!